Siirry suoraan sisältöön

Uuden liiton pääsiäinen

Pääsiäinen on ensimmäinen seitsemästä vuosittaisesta Jumalan juhlasta. Juhlat on ryhmitelty kolmeen ajankohtaan. Jumala perusti nämä juhlat ja käski kansaansa viettämään niitä kaikkina aikoina pyhinä kokouksina.

Ensimmäisten juhlien ryhmään kuuluu pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla, joita vietetään pyhän kalenterin ensimmäisessä kuussa.

3. Mooseksen kirja:5-6 Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä iltahämärissä, on HERRAN pääsiäinen. Saman kuun viidentenätoista päivänä on happamattoman leivän juhla HERRAN kunniaksi.

Toiseen juhlien ryhmään kuuluu ylösnousemuspäivä ja helluntai. Kolmanteen ryhmään kuuluu pasuunansoiton juhla, suuri sovituspäivä ja lehtimajanjuhla, joita vietetään pyhän kalenterin seitsemännessä kuussa.

Pääsiäinen on Raamatun ydin ja sillä on suunnaton arvo niille, jotka haluavat seurata Jumalaa. Pääsiäisen kautta Jumala suo monia siunauksia, joihin kuuluvat suojelus onnettomuuksilta, syntien anteeksianto ja iankaikkinen elämä.

Muinoin israelilaiset elivät Egyptin orjuudessa. 430 vuotta he huusivat Jumalaa avukseen pyytäen Häneltä vapautusta. 1498 eKr. Jumala vastasi heidän rukouksiinsa lähettämällä profeettansa Mooseksen vapauttamaan israelilaiset faaraon käsistä. Kun faarao kieltäytyi, Jumala lähetti veren, sammakoiden, syöpäläisten, paarmojen, karjaruton, paiseiden, rakeiden, heinäsirkkojen ja pimeyden vitsaukset. Ennen kuin Jumala lähetti kymmenennen ja viimeisen vitsauksen, joka tappoi jokaisen esikoispojan, niin ihmisten kuin eläintenkin, Hän käski Mooseksen ja israelilaisten viettää pääsiäistä suojellakseen heitä.

2. Mooseksen kirja 12:1-13 HERRA sanoi Moosekselle… “Puhukaa koko Israelin seurakunnalle… jokaisen miehen on otettava itseään ja perhekuntaansa varten karitsa… Kukin säilyttäköön sitä tämän kuun neljänteentoista päivään saakka, ja sitten koko Israelin seurakunta teurastakoon sen iltahämärissä. Heidän tulee ottaa karitsan verta ja sivellä sitä ovenkamanaan ja molempiin ovenpieliin niissä taloissa, joissa he karitsaa syövät… Teidän on syötävä se kiireesti. Se on HERRAN pääsiäisuhri… Veri on merkkinä taloissa, joissa te olette. Kun näen veren, minä menen ohitsenne, eikä tuhoava vitsaus osu teihin, kun minä rankaisen Egyptin maata.

Sivelemällä pääsiäiskaritsan verta ovenkamanaan ja molempiin ovenpieliin israelilaiset olivat suojassa kuoleman vitsaukselta ja pääsivät vihdoin vapaaksi vuosia kestäneestä orjuudestaan. Sen jälkeen he aloittivat matkansa luvattuun maahan, Kanaaninmaahan.

Israelilaiset todistivat Jumalan voiman pääsiäisen kautta. Tämä oli pääsiäisen alkuperä. Jumala teki siitä sukupolvesta sukupolveen vietettävän, ikuisen säädöksen.

2. Mooseksen kirja 12:14 Olkoon tämä päivä teille muistopäivä. Viettäkää sitä HERRAN juhlana sukupolvesta sukupolveen. Tämä on ikuinen säädös.

Vanhassa testamentissa Jumala suojeli kansaansa israelilaisia heidän vihollisiltaan ja antoi heille monia maallisia siunauksia, kun he viettivät pääsiäistä. Uudessa testamentissa Jumala käski kansansa viettää uuden liiton pääsiäistä antaakseen heille henkisiä siunauksia: syntien anteeksiannon, iankaikkisen elämän ja lupauksen taivasten valtakuntaan palaamisesta.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 26:17-18 Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Minne tahdot meidän valmistavan sinulle pääsiäisaterian syödäksesi?” Hän sanoi: ”Menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle: ‘…Sinun luonasi minä vietän pääsiäistä opetuslasteni kanssa.’”

Jeesus Kristus vietti pääsiäistä Uudessa testamentissa. Hän ei kuitenkaan teurastanut karitsaa tai sivellyt sen verta ovenpieliin.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 26:26-28 Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen: ”Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.” Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: ”Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksiantamiseksi.”
Evankeliumi Luukkaan mukaan 22:20 ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne.“

Uuden liiton pääsiäisen aikana Jeesus lupasi ruumiinsa ja verensä syntien anteeksiantamiseksi. Jeesus perusti pääsiäisen kansalleen, niille, jotka uskovat Kristukseen. Pääsiäisen tärkeys on suurempi kuin pelkkä syntien anteeksianto. Se on ainoa keino saada iankaikkinen elämä taivaaseen pääsemiseksi.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:50-54 “Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, ettei kukaan, joka sitä syö, kuolisi. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailman elämän puolesta, on minun lihani.” …Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne. Mutta joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”

Jeesuksen noustua taivasten valtakuntaan opetuslapset jatkoivat pääsiäisen viettämistä apostolisella ajalla. Tänä päivänä Jumalan seurakunta viettää uuden liiton pääsiäistä sellaisena kuin Jeesus sen perusti kaksituhatta vuotta sitten, määräaikanaan, pyhän kalenterin ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä.