Siirry suoraan sisältöön

MUISTA SAPATTI – Lauantain Jumalanpalvelus

Lähes jokainen kristitty tietää, että on olemassa päivä, jolloin palvellaan Jumalaa, ja kristinuskon valtavirta opettaa, että tuo päivä on sunnuntai. Koska kristittyjä uskontokuntia on yli 850, mielipide-erot ovat kuitenkin väistämättömiä. Kun siis toiset sanovat oikean palveluspäivän olevan sunnuntai, on myös niitä, jotka uskovat sen olevan lauantai. Osa sanoo, että ei ole olemassa tiettyä päivää, ja osa ajattelee, että se voi olla joka päivä tai mikä päivä tahansa.

Ilmestyskirja 22:18-19 Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen päälleen ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Jos joku ottaa jotakin pois tämän profetian kirjan sanoista, ottaa Jumala häneltä pois sen osan, joka hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

Uskontokunnasta riippumatta kristinuskon perusta on Raamattu. Jumala varoittaa Raamatun lukijoita ja sen opiskelijoita lisäämästä siihen omia mielipiteitä tai ajatuksia. Se on täydellistä Jumalan sanaa. Toisin sanoen kenenkään, joka tunnustaa itsensä kristityksi ja uskoo Jumalaan, ei saa lisätä edes yhtä sanaa Raamattuun tai tulkita Raamatun merkitystä. Mitä jumalanpalveluspäivään tulee, vuosisatoja kestäneistä traditioista, ihmisten luomista uskonnoista ja uskontokunnista huolimatta, Raamattu määrittelee sille oikean päivän.

Sapatti saa alkunsa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luomiskertomuksesta.

1. Mooseksen kirja 2:1-3 Niin tulivat valmiiksi taivaat ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Seitsemäntenä päivänä Jumala sai valmiiksi tekemänsä työn, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään, jota oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska silloin hän lepäsi kaikesta luomistyöstään.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan Jumala teki työtä kuusi päivää. Ja vasta viimeisen päivän, seitsemännen päivän, Jumala valitsi lepopäiväksi siunaten ja pyhittäen sen. Tämä on lepopäivän, palveluspäivän, alkuperä.

Jumala sisällytti seitsemännen päivän kymmeneen käskyyn ja nimesi sen sapatiksi tehdäkseen sen selvemmäksi.

2. Mooseksen kirja 20:8-10 Muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on HERRAN, sinun Jumalasi, sapatti.

Jumala antoi Moosekselle kymmenen käskyä Siinain vuorella. Yksi niistä, neljäs käsky, velvoittaa sapatin viettoon ja sen pyhittämiseen. Tämä tarkoittaa, että silloin toimitaan eri tavalla kuin muina viikon kuutena päivänä eli palvotaan Jumalaa. Valtaosa kristityistä pyrkii pitämään kymmenen käskyä. He tietävät, että ne eivät olleet säädöksiä, jotka oli tarkoitettu ainoastaan sen ajan israelilaisille, vaan myös kaikille Jumalaa seuraaville ja Häneen uskoville tänä päivänä. Miksi sitten on olemassa vaihtelevia mielipiteitä palveluspäivästä? Mikä päivä on sapatinpäivä?

Sapattina Jumala antaa kansalleen siunauksia ja pyhittää heidät. Tämän ymmärtäminen on tärkeää, jotta voimme palvoa Jumalaa oikein. Noudattamalla sapattia me saamme Jumalan merkin ja meistä tulee Jumalan kansaa.

2. Mooseksen kirja 31:13 “Totisesti, pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, polvesta polveen, jotta tietäisitte, että minä olen HERRA , joka pyhitän teidät.”

Kristinuskosta kuitenkin puuttuu yksimielisyys oikeasta palveluspäivästä. Vaikka useimmat kristityt opettavat, että sapatti tai palveluspäivä on sunnuntai, todellisuudessa se on lauantai. Jopa Raamattu osoittaa, että sapatti on lauantai, ei sunnuntai.

Mark. 16:1-2, 9 Sapatin mentyä Magdalan Maria ja Maria, Jaakobin äiti, sekä Salome ostivat hyvänhajuisia yrttivoiteita mennäkseen voitelemaan Jeesuksen. Ensimmäisenä sapatin jälkeisenä päivänä he tulivat haudalle varhain auringon noustessa… Kun Jeesus oli varhain viikon ensimmäisenä päivänä noussut kuolleista.
Mark. 16:9 (GNT– Good News Bible) Kun Jeesus oli varhain sunnuntaina noussut kuolleista, hän ilmestyi ensiksi Magdalan Marialle…

Jeesus nousi kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä, sunnuntaina, ja sapatti oli sitä edeltävä päivä. Toisin sanoen, sapatinpäivä ei ole sunnuntai.

Minkä Jeesus Kristus teki kaksituhatta vuotta sitten pappisvirkansa aikana, Hän ei tehnyt omaksi hyväkseen, vaan näyttääkseen ihmisille esimerkin, kuinka olla Hänen seuraajiaan, kuinka olla kristittyjä.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 13:15 Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille.

Ja Jeesus vietti sapattia, jotta myös me voisimme oppia, miten viettää sapattia.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 4:16-17 Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut, ja meni sapatinpäivänä tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja.

Seuraten Jeesuksen esimerkkiä opetuslapset viettivät sapattia jopa Hänen taivaaseenastumisensa jälkeen. Apostoli Paavalista tuli kristitty noin kolmekymmentä vuotta Kristuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen, mutta myös hän opetti sapatin vietosta.

Apostolien teot 17:2 Tapansa mukaan Paavali meni sinne heidän luokseen ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssaan, lähtien Kirjoituksista.
Apostolien teot 18:4 Hän keskusteli synagogassa jokaisena sapattina…

Apostoli Paavali tunnetaan apostolien apostolina hänen palavasta innostaan ja rohkeudestaan julistaa Kristuksen evankeliumia. Eläessään kristittynä häntä vainottiin kuolemaan saakka. Hän seurasi Kristuksen tapaa – hän vietti sapattia.

Vaikka Raamattu todistaa Kristuksen ja apostolien viettäneen sapattia lauantaina, tänä päivänä ihmiset ajattelevat palveluspäivän olevan sunnuntai. Kristuksen taivaaseenastumisen jälkeen seurakunta jatkoi kasvamista leviten jopa läntisille alueille, myös Roomaan. Siellä seurakunta maallistui ja omaksui pakanatapoja ja -oppeja. Ja Rooman keisari Konstantinus, joka oli myös pakanauskonnon ylipappi, asetti lailla sunnuntain viralliseksi palveluspäiväksi 321 jKr. ja teki sapatin vietosta laitonta.

“Kun Konstantinus teki vuonna 321 viikon ensimmäisestä päivästä vapaapäivän, hän kutsui sitä ‘auringon kunnioittamisen päiväksi’ (sunnuntai).”
History of Christianity, Time Dowley – Lion Pub. – 1990

Siitä lähtien sunnuntain viettämisestä tuli yleinen käytäntö seurakunnissa, ja tämä traditio on nähtävissä yhä tänä päivänä. Jumalan seurakunta, maailman lähetysyhteisö kuitenkin perustaa oppinsa pelkästään Raamattuun ja pitää alkuperäisen palveluspäivän, sapatin, lauantaina.

Sapatti on Jumalan luovan voiman muistojuhla. Raamattu selittää, että kaikkien niiden, jotka rakastavat ja palvelevat Jumalaa, tulisi aina viettää sapattia.

Jesajan kirja 56:6-7 Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet HERRAN kansaan palvellakseen häntä ja rakastaakseen HERRAN nimeä, ollakseen hänen palvelijoitaan – kaikki, jotka varovat saastuttamasta sapattia ja pysyvät minun liitossani – heidät minä tuon pyhälle vuorelleni, ja he saavat iloita minun rukoushuoneessani.

Raamatussa on monia profetioita, mutta yksikään niistä ei sano, että palveluspäivä tulisi muuttumaan. Sen sijaan Raamattu todistaa, että jopa ei-israelilaiset tulevat Jumalan luo sapattina. Me näemme tämän profetian täyttyvän Jumalan seurakunta, maailman lähetysyhteisössä, kun miljoonat ihmiset ympäri maailmaa, kansalaisuudesta riippumatta, viettävät sapattia ja saavat Jumalan siunauksen.