Siirry suoraan sisältöön

Jokaisen aikakauden Pelastaja ja Uusi Nimi

Pelastaakseen meidät Jumala jakoi kuusituhatta vuotta kolmeen aikakauteen: Isän aikaan, Pojan aikaan ja Pyhän Hengen aikaan, ja Hän antoi eri Pelastajan nimen jokaisena aikana: nimen Jehova Isän aikana, nimen Jeesus Pojan aikana ja nimen Ahnsahnghong Pyhän Hengen aikana.

Me elämme nyt viimeistä, Pyhän Hengen aikaa. Niinpä Jumala on hallinnut pelastussuunnitelmaansa käyttäen uutta Pelastajan nimeä, Pyhän Hengen nimeä Ahnsahnghong. Pelastus annetaan ainoastaan niille, jotka uskovat Pelastajan nimeen, jonka Jumala on antanut ihmisille, jotka elävät kyseisessä ajassa. Koska me elämme nyt Pyhän Hengen ajassa, meidän tulee vastaanottaa Pyhä Henki, Ahnsahnghong, tämän ajan Pelastajana.

Saarn. 3:1 Kaikella on määräaika. Jokaisella asialla on aikansa taivaan alla.

Tässä maailmassa jokaisella on elämässään tietty päämäärä ja tarkoitus. Samalla tavoin meidän tulisi asettaa uskollemme tietty päämäärä: sielujemme pelastus, iankaikkinen elämä.

1. Piet. 1:8-9 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen.

Jumala jakoi kuusituhatta vuotta kolmeen aikakauteen ja antoi eri Pelastajan nimen jokaisena aikana, antaakseen kansalleen pelastuksen.

Matt. 28:19-20 ”Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.”

Kuten yleisesti tiedetään, Isän nimi on Jehova ja Pojan nimi on Jeesus. Kaste on ensimmäinen askel, jonka me otamme tullaksemme Jumalan lapsiksi. Jotta meidät voidaan kastaa oikein, meidän täytyy ensin tuntea Isän nimi, Pojan nimi ja Pyhän Hengen nimi.

Pelastuksemme kannalta kaikkein tärkeintä on tietää ja vastaanottaa Pelastajan nimi. Isän aikaan Jumala antoi pelastuksen niille, jotka uskoivat Jehovan nimeen.

Jes. 43.11 Minä, minä olen HERRA , eikä ole muuta pelastajaa kuin minä.

Isän aikaan pelastus riippui Jehovan nimen tuntemisesta ja tuon nimen vastaanottamisesta. Niinpä pelastusta ei annettu Isän ajassa niille, jotka joko eivät tienneet tai eivät hyväksyneet Jehovan nimeä. Kun Isän aika päättyi ja Pojan aika alkoi, Jehova tuli lihassa käyttäen nimeä Jeesus, kuten on profetoitu (Jes. 9:5-6).

Raamattu sanoo, että Isän ajassa ei ollut muuta Pelastajaa kuin Jehova ja Pojan ajassa ei ollut muuta Pelastajaa kuin Jeesus.

Apt. t. 4:11-12 Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte mutta josta on tullut huippukivi. Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.”

Kun Jumala antoi ihmisille Jehovan ja Jeesuksen nimet, Hän ei selittänyt, että kumpaakin Pelastajan nimeä tulee käyttää ainoastaan tiettynä aikana tai ajanjaksona. Niinpä monet ihmiset ovat joutuneet hämmennyksiin ja uskovat, että Raamattu on ristiriidassa itsensä kanssa.

Ymmärtäessä kolminaisuuden täysin voi kuitenkin oivaltaa, että yllä olevat jakeet eivät ole ristiriidassa. Jeesuksella on Jumalan muoto (Fil. 2:5) eli Jehova Jumalan, joka antoi pelastuksen Isän ajassa. Koska Jeesus on todellisuudessa Jehova, jakeiden “eikä ole muuta pelastajaa kuin Jehova”, ja “ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä (kuin Jeesus), jossa meidän tulisi pelastua”, välillä ei ole ristiriitaa.

Jumala salli eri Pelastajan nimen jokaisena aikana, ja täten jokaisella ajalla on myös tietty aikaväli ja -raja. Toisin sanoen pelastus annettiin Isän aikana niille, jotka hyväksyivät Jehovan nimen, ja kun aika vaihtui Pojan aikaan, pelastus annettiin niille, jotka pyrkivät tuntemaan ja vastaanottamaan Jeesuksen nimen.

Kun Jumala antoi ihmisille Jeesuksen nimen, Pelastajan nimen Pojan ajassa, ainoastaan ne, jotka uskoivat ja kutsuivat Jeesuksen Kristuksen nimeä, saivat pelastuksen.

Me elämme nyt Pyhän Hengen aikaa. Niinpä Jumala on antanut meille uuden Pelastajan nimen.

Ilm. 3:12 ”Joka voittaa, siitä minä teen pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta minun Jumalani luota, ja oman uuden nimeni.”
Ilm. 2:17 ”Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja.’”
Yllä olevassa jakeessa mainitaan valkoinen kivi ja siihen kirjoitettu uusi nimi. Tässä tapauksessa kivi edustaa Jeesusta (1. Piet. 2:4), mikä tarkoittaa, että tuon ajan ihmisille annetaan uusi nimi, joka on jokin muu kuin Jeesus.

Niin kuin pelastus evättiin ihmisiltä, jotka jumittuivat Jehovan nimeen eivätkä kyenneet vastaanottamaan Jeesusta Pelastajanaan Pojan ajassa (Room. 15:4), ne, jotka jumittuvat Jeesuksen nimeen tässä ajassa, eivät saa pelastusta.

Ihmiset, jotka olivat hyväksyneet Jehovan nimen 3500 vuoden ajan, eivät kyenneet vastaanottamaan Jeesuksen nimeä Pojan ajassa. Ainoastaan opetuslapset hyväksyivät Jeesuksen, Pojan ajan Pelastajan, joka tuli profetioiden mukaisesti. Raamattu profetoi, että Pojan ajassa tulee olemaan Pelastaja. Vaikka Jeesus tuli kaikkien näiden profetioiden täyttymyksenä, ihmiset pitivät kiinni uskostaan pelkkään Jehovaan seuraten omia ajatuksiaan Raamatun profetioiden sijaan. Missä ovat kaikki ihmiset, jotka elivät Pojan ajassa mutta eivät hyväksyneet Jeesusta Pelastajakseen?

Meidän tulee miettiä tätä asiaa huolellisesti ja murtaa omat piintyneet ajatuksemme sallien mieltemme hyväksyä Jumalan ajatukset. Raamattu todistaa, että Pyhän Hengen ajan Pelastajalle tulee epäilemättä olemaan oma nimensä. Meidän täytyy ymmärtää Jumalan johdatus pelastukseen, miksi Hän sallii jokaisena aikana eri Pelastajan nimen, ja meidän tulee vastaanottaa Kristus Ahnsahnghongin nimi, Pelastajan nimi tässä Pyhän Hengen ajassa, Jeesuksen uusi nimi.

Kun me olemme ymmärtäneet jokaisen aikakauden rajat, meidän on hyvin helppoa ymmärtää, miten kukin aikakausi vaikutti Jumalan kansan pelastukseen. Isän ajassa ihmiset todistivat Jehovasta (Jes. 43:10), he rukoilivat Jehovan nimeen ja pelastus luvattiin ainoastaan Jehovan nimen kautta (Joel 3:5).

Kun Pojan aika alkoi, miten ihmiset, jotka saivat pelastuksen, toimivat? Pitivätkö he Jehovan todistajina kiinni rukoilemista Jehovan nimeen uskoen, että he voivat pelastua ainoastaan Jehovan nimen kautta? Jeesuksen opetuslapsista tuli Jeesuksen todistajia (Apt. t. 1:6), he rukoilivat Jeesuksen nimeen (Joh. 16:24) ja he saivat pelastuksen ainoastaan uskomalla Jeesuksen nimeen (Room. 10:9).

Entä mistä nimestä meidän tulisi todistaa Pyhän Hengen ajassa, mitä nimeä meidän tulisi käyttää rukoillessamme ja millä nimellä on valta antaa meille pelastus?

Tämä nimi on Ahnsahnghong, Jeesuksen uusi nimi (Joh. 5:39).

Kaikki tässä viimeisessä Pyhän Hengen ajassa elävät! Kristus Ahnsahnghong on tämän ajan Pelastaja! Tänä päivänä pelastus annetaan ainoastaan Kristus Ahnsahnghongin nimen kautta ja ainoastaan ne, jotka ovat Kristus Ahnsahnghongin todistajia ja rukoilevat Hänen nimessään, voivat astua taivasten valtakuntaan.

Uskokaamme Kristus Ahnsahnghongiin, meidän Pelastajaamme Pyhän Hengen ajassa, jotta voimme saada iankaikkisen elämän.