Siirry suoraan sisältöön

Elohim Jumala

Sana “Elohim” tarkoittaa suoraan käännettynä “Jumalat”. Raamattu todistaa, että Jumala on olemassa naiskuvana, Äiti Jumalana, samoin kuin mieskuvana, Isä Jumalana. Jumalan seurakunta, maailman lähetysyhteisö on vastaanottanut toisen tulleen Kristus Ahnsahnghongin, Isä Jumalan, ja taivaallisen Jerusalemin, Äiti Jumalan. Kun ihmiset kuulevat sanan “Jumala”, monet ajattelevat välittömästi “Isä Jumalaa” pitäen kiinni piintynyt ajatuksesta, että on olemassa ainoastaan Isä Jumala. Raamattu kuitenkin selvästi todistaa, että Isä Jumalan lisäksi on olemassa myös Äiti Jumala. Me toivomme vilpittömästi, että kaikki voisivat irrottautua piintyneistä, ihmisten keksimistä käsityksistä, ja vastaanottaa todelliset pelastajat: Kristus Ahnsahnghongin ja Jerusalem Äidin.

Ottakaamme seuraavaksi selvää, miksi Jumalan seurakunnan jäsenet ovat vastaanottaneet Kristus Ahnsahnghongin ja Jerusalem Äidin Elohim Jumalanaan.

Varmistakaamme Ensimmäisen Mooseksen kirjan kautta, että on olemassa molemmat, Jumalan mies- ja naiskuva.

1. Moos. 1:26-27 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme”… Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Sekä miehet että naiset luotiin Jumalan kuvaksi. On siis selvää, että Jumalassa on kaksi kuvaa: mieskuva ja naiskuva. Kun Jumala sanoi: “Tehkäämme ihminen kuvaksemme”, Jumala käytti sanaa “kuvaksemme”, joka on monikkomuotoinen, sen sijaan, että Hän olisi sanonut “kuvakseni”. Me oivallamme, ettei yksi Jumala vaan kaksi Jumalaa – Isä ja Äiti – teki yhdessä luomistyötä. Jumalaa kuvaillaan monikkomuotoisella ilmauksella myös Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 11.

1. Moos. 11:1-7 …HERRA sanoi: … ”Tulkaa, menkäämme sinne ja sekoittakaamme heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa kieltä.”

Myös nämä jakeet viittaavat Elohim Jumalaan, samaan Jumalaan, joka loi miehen ja naisen (1. Mooseksen kirjan luvussa 1), sanoen: “Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme”. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 11 Jumala vastaa Baabelin tornia yhdessä rakentaneiden ihmisten ylimielisyyteen. Tämän tilanteen kautta Jumala todistaa, että on olemassa Äiti Jumala aivan niin kuin Isä Jumalakin, sanomalla: “Menkäämme sinne..”.

Voimme varmistaa Elohim Jumalan olemassaolon myös Jesajan kirjan kautta.

Jes. 6:8 Sitten kuulin Herran äänen sanovan: ”Kenet minä lähetän? Kuka lähtee meidän puolestamme?” Minä sanoin: ”Tässä minä olen, lähetä minut.”

Kun Jumala etsi ihmistä, joka voisi julistaa Jumalan sanaa, Hän sanoi: “Kuka lähtee meidän puolestamme?” sen sijaan, että olisi sanonut: “Kuka lähtee minun puolestani?” Tämä paljastaa, että Isä Jumala ei ole ainoa, joka teki työtä, vaan oli olemassa myös Äiti Jumala, joka myös teki työtä.

Voimme löytää mainintoja Elohim Jumalasta myös Jeremian kirjasta.

Jer. 31:22 …HERRA luo maahan uutta: nainen piirittää miestä.

Jumala sanoi, että Hän luo uutta: nainen piirittää miestä. Henkisesti tällä jakeella on hyvin syvällinen merkitys. Nainen, Eeva, oli kerran osa miestä. Jos Jumala ei olisi tehnyt naista kylkiluusta, jonka Hän otti miehestä, kuinka nainen olisi voinut piirittää miestä? Isä Jumalan kanssa alusta asti olleen Äidin paljastaminen on uusi asia, jonka Jumala sanoi tuovansa maailmaan. Uusi asia luodaan aikana, jona Jumala perustaa Uuden liiton.

Jer. 31:31-34 ”Katso, päivät tulevat, sanoo HERRA , jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton… Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin kukaan ei enää opeta lähimmäistään eikä veli veljeään sanoen: ’Tuntekaa HERRA .’ Silloin kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut,”…

Hepreankielisessä Raamatussa sana “Jumala” on itse asiassa kirjoitettu muodossa “Elohim” – ”Minä olen heidän Jumalansa [Elohim]”. “Elohim” on monikkomuoto sanasta “Eloha”, joka tarkoittaa Jumalaa yksikössä. Niinpä “Elohim” tarkoittaa “Jumalat” monikossa. Kun ymmärrämme Elohim Jumalan käsitteen uuden liiton totuuden kautta, me emme enää tarvitse ihmisiä opettamaan meitä tunteaksemme Jumalan, koska me kaikki, pienimmästä suurimpaan, tulemme tuntemaan Jumalan. Meistä voi tulla Jumalan lapsia uuden liiton totuudessa vain, kun meillä on Isä Jumala ja Äiti Jumala, meidän Elohim Jumalamme.

Kun Elohim Jumala loi miehen ja naisen, He sanoivat: “Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme”. Kun Elohim Jumala rankaisi Jumalan kansaa pahoista teoista, He sanoivat: “Menkäämme sinne”. Kun Jumalat kutsuivat Jesajaa, He sanoivat: “Kuka lähtee meidän puolestamme?” Jumala on esiintynyt läpi Raamatun Miesjumalana ja Naisjumalana: Elohimina.

Jumala lupasi, että Hän ilmestyy aikanaan (1. Tim. 6:15). Varmistakaamme, missä muodossa Hän ilmestyy.

Ilm. 22:17 Henki ja morsian sanovat: ”Tule!” Joka kuulee, sanokoon: ”Tule!” Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän vettä.

Meidän pelastukseksemme Jumala viittasi itseensä aina monikossa, jonka jälkeen Elohim Jumala ilmestyi Henkenä ja Morsiamena antaakseen meille elämän vettä. Ensimmäiseen kirjeeseen Timoteukselle on kirjoitettu, että Jumala yksin on kuolematon ja asuu valkeudessa, johon kukaan ei voi tulla (1. Tim. 6:16). Niinpä ainoastaan Henki ja Morsian – Toinen tuleva Kristus, Ahnsahnghong, ja uusi Jerusalem Äiti – ovat kuolemattomia ja ainoastaan heillä on elämä. Siitä huolimatta jotkut ihmiset kehuskelevat, että heillä on myös voima antaa elämä. Ihmiset, jotka tekevät tällaisia olettamuksia, ovat erehtyneet suuresti. Raamattu sanoo, että kukaan ei voi saada elämää, ellei hän syö ihmisen Pojan lihaa ja juo Hänen vertaan (Joh. 6:53), ja Jeesus sanoi: “Seuraa sinä minua ja anna kuolleiden haudata kuolleensa” (Matt. 8:22). Tavalliset ihmiset, kuten me itse, eivät voi sanoa olevansa elossa.

Meillä ei ole elämää itsessämme, niinpä meidän tulee mennä Jumalan – Kristus Ahnsahnghongin ja Äidin – luo, jos me haluamme saada iankaikkisen elämän ja pelastuksen, koska He ovat ainoita, joilla on elämä. Antaakseen iankaikkisen elämän veden kuolevaisille olennoille Jumala tuli tähän maailmaan, tässä viimeisessä ajassa Pyhänä Henkenä, Ahnsahnghongina, ja Morsiamena, uusi Jerusalem Äitinä. Ihmiset, jotka vääristelevät tai kieltävät tämän raamatullisen opetuksen, eivät voi koskaan astua taivasten valtakuntaan.