Siirry suoraan sisältöön

Jumalan sinetti, Uuden liiton pääsiäinen

Raamatun viimeisten profetioiden joukossa Jumalan sinetti on tärkeä Jumalan profetia, joka kaikkien Jumalaan uskovien tulisi tässä ajassa tuntea.

Nyt kaikkialla maailmassa tapahtuu niin monia erilaisia onnettomuuksia: sotia, etnisiä konflikteja, terrori-iskuja, nälänhätää ja maanjäristyksiä sekä ilmaston muutoksen aiheuttamia äärimmäisiä säätiloja. Kun tällaisia asioita tapahtuu, ihmiset vapisevat pelosta tietämättä mihin tai keneen turvata. Raamattu jo profetoi tulevista onnettomuuksista ja siitä, mitä ihmiset niiden sattuessa tekisivät:

Aamoksen kirja 9:2–9 ”Jos he murtautuvat tuonelaan, sieltäkin minun käteni tempaa heidät. Jos he nousevat taivaaseen… Jos he kätkeytyvät Karmelin laelle… Jos he piiloutuvat meren pohjaan…”

Kuten yllä olevissa jakeissa on kirjoitettu, ihmiset yrittävät epätoivoisesti kätkeytyä heitä kohtaavilta suurilta onnettomuuksilta. Nämä jakeet eivät kerro vain siitä, mitä tapahtui profeetta Aamoksen päivinä 2800 vuotta sitten, vaan siitä, kun suuri ja kauhistuttava Herran päivä, viimeisen tuomion päivä, koittaa. Niinpä myös tänä päivänä ihmiset yrittävät paeta onnettomuuksia monin tavoin, kuten turvaten moderniin teknologiaan. Mitkään teknologiset innovaatiot eivät kuitenkaan voi pelastaa heitä viimeisiltä onnettomuuksilta.

Jumala kuitenkin on luvannut meille varman keinon, jonka kautta voimme suojautua jopa viimeisiltä onnettomuuksilta. Tuo keino on Jumalan sinetti. Raamatun kautta tarkastakaamme, mikä tämä Jumalan sinetti on ja kuinka suuria siunauksia Jumala on siihen sisällyttänyt.

Jumalan sinetti, joka ilmestyy idästä päivien lopulla

Johanneksen ilmestys 7:1–3 ”Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pidättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli puhaltaisi maalle eikä merelle eikä yhteenkään puuhun. Sitten näin vielä yhden enkelin, joka nousi auringonnousun suunnalta ja jolla oli elävän Jumalan sinetti. Hän huusi kovalla äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta: ’Älkää vahingoittako maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijoiden otsaan.’”

Tässä ajassa, kun neljä enkeliä pidättelee maan neljää tuulta estääkseen niitä vahingoittamasta maata, merta ja puita, Jumalan sinetti ilmestyy auringonnousun suunnalta, idästä. Raamatun profetioiden mukaisesti ennemmin tai myöhemmin koittaa kuitenkin aika, kun nuo tuulet päästetään valloilleen vahingoittamaan tätä maata. Tuona päivänä suuri onnettomuus kohtaa kaikkia maan päällä asuvia ihmisiä. Niinpä kaikkien Jumalan palvelijoiden, todellisen Jumalan kansan, täytyy kiireesti vastaanottaa Jumalan sinetti ennen kuin nuo tuulet pääsevät valloilleen, jotta he voivat saada suojan tuolta suurelta onnettomuudelta.

Jumalan sinetti on uuden liiton pääsiäinen

Mikä sitten on Jumalan sinetti, joka täytyy painaa Jumalan palvelijoiden otsaan tässä ajassa, kun onnettomuudet uhkaavat maata? Sinettiä koskien Jeesus sanoi:

Johanneksen evankeliumi 6:27 ”Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa vaan sitä ruokaa, joka säilyy iankaikkiseen elämään ja jota Ihmisen Poika teille antaa. Häneen Isä, Jumala itse, on painanut sinettinsä.”

Jumalan sinetti on Ihmisen Pojassa eli Jeesuksessa. Niinpä, jos Jeesus on meissä, myös Jumalan sinetti on meissä. Kuinka Jeesus sitten voi olla meissä? Riittääkö se, että me vain suullamme tunnustamme uskovamme Jeesukseen? Itse asiassa Jeesus jatkoi puhumista ja ilmoitti meille tarkalleen, kuinka me voimme pysyä Hänessä ja Hän meissä:

Johanneksen evankeliumi 6:53–56 ”… Se, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä.”

Jeesuksen lupauksen mukaisesti, kun syömme Hänen lihansa ja juomme Hänen verensä, Hän pysyy meissä, mikä tarkoittaa, että myös Jumalan sinetti pysyy meissä. Jeesuksen liha ja veri on siis keino vastaanottaa Jumalan sinetti.

Kuinka me sitten voimme syödä Hänen lihansa ja juoda Hänen verensä? Nykyään monissa kirkoissa opetetaan ehtoollisen vietosta. Raamatussa ei kuitenkaan mainita ehtoollista, jota vietetään ihmisten itse keksimänä ajankohtana, vaan Jeesus antoi meille opetuksen vuosittain vietettävästä uuden liiton pääsiäisestä, joka sisältää lupauksen Jeesuksen lihasta ja verestä.

Raamatussa käytetty sana pääsiäinen ei kuitenkaan viittaa pääsiäiseen, jota useimmat kristityt kirkot viettävät Jeesuksen ylösnousemuksen kunniaksi. Sen sijaan sillä viitataan nisankuun 14. päivänä vietettävään Jumalan juhlaan, jonka viettämisestä myös Jeesus asetti esimerkin ennen kärsimystään. Hän hartaasti odotti pääsiäistä ja asetti siihen kallisarvoisen lupauksen lihastaan ja verestään:

Luukkaan evankeliumi 22:14–20 ”Kun hetki koitti… ’Minä olen hartaasti halunnut syödä kanssanne tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystäni…’ Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille sanoen: ’Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Tehkää tämä minun muistokseni.’ Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: ’Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne.’”

Viettäessään pääsiäistä opetuslastensa kanssa Jeesus lupasi meille lihansa ja verensä pääsiäisen leivässä ja viinissä. Niinpä pääsiäisleipä ja -viini ovat ainoa Jeesuksen meille antama keino vastaanottaa Hänen lihansa ja verensä eli vastaanottaa Jumalan sinetti.

Pääsiäinen, jonka kautta onnettomuudet menevät ohitse

Ennen suurien, Raamatussa profetoitujen viimeisten onnettomuuksien koittamista Jumalan kansan täytyy viettää uuden liiton pääsiäistä saadakseen Jumalan sinetin ja saadakseen suojan onnettomuuksilta. Voimme vahvistaa tämän pääsiäiseen sisältyvän lupauksen myös ensimmäisen, Mooseksen päivinä vietetyn pääsiäisen kautta:

2. Mooseksen kirja 12:6–13 ”Kukin säilyttäköön sitä tämän kuun neljänteentoista päivään saakka, ja sitten koko Israelin seurakunta teurastakoon sen iltahämärissä. Heidän tulee ottaa karitsan verta ja sivellä sitä ovenkamanaan ja molempiin ovenpieliin niissä taloissa, joissa he karitsaa syövät… Se on Herran pääsiäisuhri… Veri on merkkinä taloissa, joissa te olette. Kun näen veren, minä menen ohitsenne, eikä tuhoava vitsaus osu teihin, kun minä rankaisen Egyptin maata.”

Kun suuri onnettomuus, viimeinen vitsaus, jossa kaikki Egyptin esikoiset saivat surmansa, oli tulossa Egyptiin, Jumala käski kansansa viettää pääsiäistä luvaten, että sen kautta suuri onnettomuus menisi heidän ohitseen. Pääsiäisen hepreankielinen nimi on pesah, joka tarkoittaa, että jokin menee ohitse. Pääsiäisen nimeen sisältyy siis vitsausten ohi menemisen merkitys. Tämä Jumalan lupaus on ollut voimassa läpi historian, myös tähän viimeinen aikaan asti.

Niinpä pääsiäinen on varmasti Jumalan sinetti, jonka kautta Jumalan kansa voi paeta suuria onnettomuuksia, joista Raamattu profetoi. Uskoen Jumalan lupaukseen viettäkäämme yhdessä pääsiäistä vastaanottaen Jumalan sinetti ja saakaamme suoja kaikilta onnettomuuksilta oivaltaen Jumalan suuri pääsiäiseen sisältyvä rakkaus.