Siirry suoraan sisältöön

Jeesuksen toinen tuleminen, josta Raamattu todistaa

Jeesuksen toinen tuleminen tässä ajassa

Nykyään monet ihmiset väittävät uskovansa Jeesukseen, koska he ovat lapsuudestaan asti kuulleet Raamatun kertomuksia Jeesuksesta kasvaen kristinuskon vaikutuspiirissä. Mutta kuinka ihmiset alkoivat uskoa Jeesukseen Hänen ilmestyessään ensimmäistä kertaa 2000 vuotta sitten? Ymmärtäessämme vastauksen tähän kysymykseen voimme oivaltaa, kuinka me pystymme tunnistamaan Jeesuksen toisen tulemisen, jonka on profetoitu tapahtuvan meidän ajassamme. Kuinka Jeesuksen toinen tuleminen tapahtuu? Mitä me tarvitsemme tunnistaaksemme Pelastajamme? Jumala on antanut meille Raamatun. Itse asiassa ei ole mitään muuta keinoa tunnistaa Pelastajaa kuin Raamatun profetiat. Jopa Jeesus itse todisti, että Jumala on antanut ihmiskunnalle Raamatun juurikin todistaakseen Pelastajasta ja johdattaakseen meidän Hänen luokseen.

Johanneksen evankeliumi 5:39 ”Te tutkitte Kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä iankaikkinen elämä, ja juuri ne todistavat minusta.”

Kun Jeesus Kristus ilmestyi 2000 vuotta sitten, Uutta testamenttia ei vielä ollut kirjoitettu. Sen kirjoittivat pyhät, jotka uskoivat Jeesukseen kauan sen jälkeen, kun Hän oli jo astunut takaisin taivaaseen. Kuinka Jeesus sitten pystyi luottavaisesti sanomaan, että Raamattu todistaa hänestä? Se johtuu Raamatun profetioista. Vanhaan testamenttiin oli kirjattu lukuisia profetioita tulevasta Pelastajasta, jotka Jeesus yksin täytti. Kun alkuseurakunnan pyhät lukivat Raamatun profetioita ja näkivät Jeesuksen täyttävän jokaisen niistä, he alkoivat uskoa Häneen Messiaana.

Samalla tavoin Raamattu sisältää lukuisia profetioita Jeesuksen toisesta tulemisesta. Kun tutkimme toista tulemista koskevia profetioita ja löydämme Hänet, joka täyttää ne kaikki, voimme tunnistaa Pelastajamme ja meillä voi olla aito usko Häneen.

 

Jeesus todisti itsestään Pelastajana

Jeesus sanoi meille suoraan, että Raamattu todistaa hänestä, Pelastajasta. Tämä tarkoittaa, että Raamattu ja Pelastaja kulkevat käsi kädessä. Ymmärtämättä Raamattua me emme voi ymmärtää Pelastajaa. Jos hylkäämme Pelastajamme, josta Raamattu todistaa, se on sama kuin kieltäisimme Raamatun. Meidän on varmistuttava siitä, että otamme vastaan Pelastajan, josta Raamattu todistaa, jotta emme menetä pelastustamme.

Alkuseurakunnan pyhät uskoivat Jeesukseen Pelastajana, koska Hän oli se, josta Raamattu profetoi. Myös todistaessaan heille itsestään Jeesus käytti Raamatun profetioita.

Luukkaan evankeliumi 24:15-16 ”Kun he siinä keskustelivat ja pohdiskelivat, Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat kuin sokaistut, niin etteivät he tunteneet häntä.”

Tämä on kohtaus, jossa Jeesus ilmestyi kahdelle opetuslapselleen, mutta he eivät tunteneet Häntä, vaikka Hän oli kulkenut heidän kanssaan kolmen vuoden ajan. Silloin Jeesus käytti Raamattua todistaakseen, kuka Hän oli.

Luukkaan evankeliumi 24:25-27 ”Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu.”

Jeesus käytti Moosesta ja kaikkia profeettoja eli toisin sanoen Raamatun Vanhaa testamenttia todistaakseen itsestään. Hän selitti kahdelle opetuslapselleen, että Hän kärsi ja nousi kuolleista profetioiden mukaisesti. Raamatun profetiat ovat paras ja luotettavin keino uskoa Pelastajaan. Nähtyään Raamatun kautta, kuka Jeesus oli, he pystyivät ymmärtämään, että Hän oli profetoitu Pelastaja.

 

Apostolit todistivat Jeesuksesta Pelastajana

Apostolit myös julistivat Pelastajasta. Seuraten Jeesuksen esimerkkiä Filippos julisti etiopialaiselle eunukille, että Jeesus oli profetoitu Pelastaja, käyttäen Kirjoituksia eli Raamattua.

Apostolien teot 8:35 ”Filippos alkoi puhua ja lähtien tästä raamatunkohdasta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.”

Apostoli Filippos tapasi etiopialaisen eunukin lukemasta Jesajan kirjaa. Vaikka tuo eunukki oli Jumalaan uskova, hän ei ymmärtänyt kenestä Jesaja profetoi. Apostoli Filippos selitti hänelle, että tuo Raamatun kohta todisti Jeesus Kristuksesta, joka täytti profetian ristiinnaulitsemisensa kautta. Näiden esimerkkien kautta me voimme nähdä, että Raamattu on meille keino ymmärtää Pelastajastamme.

 

Syitä, miksi uskonnolliset johtajat torjuivat Jeesuksen

On selvää, että ainoastaan Raamatun kirjoitukset voivat auttaa meitä tunnistamaan Pelastajamme. 2000 vuotta sitten ei kuitenkaan ollut ketään, joka olisi tutkinut Raamattua yhtä hartaasti kuin uskonnolliset johtajat, mutta silti he hylkäsivät Jeesuksen ja jopa juonivat ristiinnaulitakseen Hänet. Heidän olisi pitänyt olla ensimmäisiä, jotka tunnistavat, kuka Jeesus oli, ja ottavat Hänet avosylin vastaan Messiaana, jota he olivat odottaneet. Sen sijaan he kiivastuksissaan torjuivat Pelastajan. Miksi he eivät voineet hyväksyä Häntä, vaikka he olivat niin ahkerasti tutkineet Raamattua ja sen profetioita? Jeesus sanoi:

Johanneksen evankeliumi 5:46-47 ”Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte minuakin, sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te voisitte uskoa minun sanojani?”

Jeesuksen mukaan yksi syy siihen, miksi he eivät voineet hyväksyä Jeesus Kristusta, oli se, että he eivät ”usko hänen[Mooseksen] kirjoituksiaan”. Toisin sanoen he eivät uskoneet Raamattuun, jonka Mooses ja muut Vanhan testamentin profeetat olivat kirjoittaneet. Jeesus selitti, että heidän puutteellinen uskonsa Raamattuun eli Jumalan sanoihin, oli syy siihen, miksi he eivät tunnistaneet Pelastajaa, josta Raamattu todistaa. Heidän uskonsa Raamattuun oli hyvin rajallinen, sillä he pitivät sitä vain kirjallisena teoksena, historiankirjana tai kokoelmana moraalilakeja ja opetuksia. He eivät uskoneet, että Raamatun sanat voisivat toteutua ja tulla todeksi. Jos he olisivat uskoneet niiden täyttyvän, he olisivat tunnistaneet Jeesuksen täyttävän nuo sanat ja osoittavan olevansa Kristus.

Katsokaamme toinen syy, miksi he eivät pystyneet uskomaan Jeesukseen.

Johanneksen evankeliumi 15:20-21 ”Muistakaa, mitä sanoin teille: ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos ihmiset ovat vainonneet minua, he vainoavat teitäkin. Jos he ovat noudattaneet minun sanaani, he noudattavat myös teidän sanaanne. Tämän kaiken he tekevät teille minun nimeni tähden, koska eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.”

Tässä Jeesus selitti syyn siihen, miksi uskonnolliset johtajat vainosivat uskovia. Hän sanoi, että uskonnolliset johtajat eivät tunteneet Häntä, joka oli lähettänyt Jeesuksen, toisin sanoen he eivät tunteneet Jumalaa. Vain Raamatun kautta voimme todella oppia tuntemaan Jumalamme. Tuon ajan uskonnolliset johtajat kerskuivat niin sanotulla Jumalan tuntemuksellaan, mutta silti he yrittivät aina sovittaa Jumalan omiin ajatuksiinsa. He vain pintapuolisesti tunsivat ja uskoivat Jumalaan, joka istuu taivaan valtaistuimella, mutta he eivät koskaan pystyneet tunnistamaan Jumalaa, joka tuli lihaksi. He eivät voineet uskoa, että Jumala voisi tulla ihmisenä, eivätkä yrittäneetkään ymmärtää Häntä. Siksi he vainosivat Häntä ja Hänen opetuslapsiaan.

 

2000 vuoden takaiset opetukset

2000 vuotta sitten oli kahdenlaisia ihmisiä: niitä, jotka hylkäsivät Jeesuksen, ja niitä, jotka ottivat Hänet vastaan. Vaikka monet ihmiset siihen aikaan väittivät uskovansa Jumalaan, kaikki uskovat eivät hyväksyneet Jumalaa, kun Hän ilmestyi lihassa aivan heidän silmiensä edessä. Jos me olemme kuin he, voimmeko silti saada pelastuksen? Niinpä meidän on ymmärrettävä Raamattua ja uskottava siihen, jotta voimme vastaanottaa Pelastajamme, joka ilmestyy tässä viimeisessä ajassa. Jos emme usko Raamattuun tai yritämme vain sovittaa Jumalan omiin käsityksiimme, on mahdotonta tunnistaa Jeesuksen toinen tuleminen, josta Raamattu profetoi.

Kirje heprealaisille 9:28 ”samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois monien synnit, ja hän ilmestyy toisen kerran, ei enää synnin tähden vaan pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.”

On sanottu, että Hän tulee pelastukseksi niille, jotka Häntä odottavat. Jotta voisimme vastaanottaa pelastuksen, meidän täytyy vastaanottaa se Jeesukselta, joka tulee toisen kerran täyttämään kaikki Raamatun profetiat.

 

Tunnistakaamme Jeesuksen toinen tuleminen

Johanneksen evankeliumi 5:39 ”Te tutkitte Kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä iankaikkinen elämä, ja juuri ne todistavat minusta.”

Aivan kuten Raamattu todisti Jeesuksesta, se todistaa myös Jeesuksen toisesta tulemisesta. Kuin pyhät, jotka ottivat Kristuksen vastaan 2000 vuotta sitten, meidän on tukeuduttava yksinomaan Raamattuun ymmärtääksemme totuuden Jeesuksen toisesta tulemisesta tutkimalla huolellisesti profetioita ja hyväksymällä Hänet, joka täyttää ne. Älkäämme sivuuttako tilaisuuttamme vastaanottaa pelastus ja opiskelkaamme Raamattua nähdäksemme, kuka on tullut tuomaan meille pelastuksen.