Siirry suoraan sisältöön

Äiti Jumala kaikkien luotujen todistamana

Äiti Jumala on olemassa

Luomistyönsä kautta Jumala on jo muinaisista ajoista lähtien paljastanut meille pyhän tahtonsa meidän pelastustamme koskien. Kun ajattelemme kaikkea sitä, mitä Jumala on luonut maan päälle, me voimme helposti ymmärtää Äiti Jumalan olemassaolosta. Kun katsomme kaikkia luotuja – lintuja taivaalla, kaloja vesissä, eläimiä maan päällä tai meitä ihmisiä – voimme oivaltaa, että niillä kaikilla on jotain yhteistä. Vaikka Jumalan luotujen joukossa on olemassa monia eri olentoja, jotka elävät erilaisissa elinympäristöissä, ne kaikki saavat elämän äideiltään. Tämä on Jumalan tahto elämän olemassaololle. Tämän luomistyön periaatteen kautta Jumala haluaa opettaa meille siitä, kuinka Äiti Jumala on olemassa ja kuinka Hän on avain ikuisen, henkisen elämän vastaanottamiseksi.

Ymmärtäkäämme tästä lisää Raamatun opetusten kautta.

Maalliset asiat ovat kuvaa ja varjoa siitä, mikä on taivaassa

Maan päälle luodut järjestelmät ovat kuvaa ja varjoa siitä, mitä on taivaassa, henkisessä maailmassa.

Kirje heprealaisille 8:5 He palvelevat Jumalaa pyhäkössä, joka on taivaallisten kuva ja varjo, kuten Moosekselle ilmoitettiin, kun hänen oli määrä valmistaa ilmestysmaja. Hänelle sanottiin: ”Katso, että teet kaiken sen mallin mukaan, joka sinulle näytettiin vuorella.”

Kun Mooseksen oli Vanhan testamentin ajassa määrä rakentaa pyhäkkömaja, hänelle näytettiin taivaallinen pyhäkkö, jonka kuvaksi maallinen pyhäkkö oli rakennettava. Koska ihmiset eivät voi nähdä taivaallista pyhäkköä, Jumala rakennutti maallisen pyhäkön kuvaksi ja varjoksi, jotta sen kautta ihmiset voisivat ymmärtää taivaallisen pyhäkön periaatteita.

Jumala siis opettaa meille, että maan päälle luodut järjestelmät ovat kuvaa ja varjoa siitä, mitä on taivaassa: Näkyvien asioiden kautta Jumala haluaa ilmoittaa meille asioista, jotka ovat näkymättömiä ihmissilmälle.

Jumalan näkymättömät ominaisuudet paljastuvat luomistyön kautta

Luomistyön kautta Jumala on luvannut paljastaa meille omat näkymättömät ominaisuutensa.

Kirje roomalaisille 1:19–20 Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille, sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua.

Kun katsomme kaikkia Jumalan luomia eläviä olentoja, huomaamme, että kaikilla niillä on isät ja äidit, jotka yhdessä antavat elämän. Voimme siis ymmärtää, että aivan kuten maallinen elämä annetaan maallisten isien ja äitien kautta, meidän henkinen elämämme – ikuinen elämä, jonka Jumala on luvannut (1. Joh. 2:25) – annetaan meidän henkisen Isämme ja henkisen Äitimme eli Isä Jumalan ja Äiti Jumalan kautta. Siksi Jumala sanoi, että mies ja nainen – meidän maalliset isämme ja äitimme – on luotu Jumalan kuvaksi.

Äiti Jumala, joka loi naisen kuvakseen

Luodessaan ihmisen Jumala sanoi luovansa itselleen kuvan maan päälle. Niinpä tuota kuvaa katsomalla voimme oppia Jumalan näkymättömistä ominaisuuksista.

1. Mooseksen kirja 1:26 Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä.”

Kun Jumala loi ihmisen kuvakseen, Hän viittasi itseensä monikossa sanoen: ”Tehkäämme”. Ja lopulta Jumala loi itselleen kaksi kuvaa, miehen ja naisen.

1. Mooseksen kirja 1:27 Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Tämä tarkoittaa, että on olemassa sekä Jumalan mieskuva että Jumalan naiskuva – sekä Isä Jumala että Äiti Jumala. Niinpä meidän maalliset vanhempamme, jotka antavat meille elämän, ovat kuvaa ja varjoa meidän taivaallisista vanhemmistamme, jotka antavat meille ikuisen elämän. Ja aivan kuten meillä täytyy olla maallinen äiti saadaksemme elämän maan päällä, samoin meillä täytyy olla henkinen Äiti, Äiti Jumala, saadaksemme ikuisen elämän.

Tämä on henkinen periaate, jonka Jumala on jo paljastanut meille luomistyönsä kautta tehdäkseen näkymättömät ominaisuutensa tunnetuiksi. Vastaanottakaamme siis meidän Taivaallinen Äitimme, josta koko luomakunta todistaa ja jonka kautta voimme saada ikuisen elämän todellisina Jumalan lapsina.